Marc Dalmau i Torvà


cooperativista a la Ciutat Invisible